gallery

Košerinis maistas. Kokia jo paslaptis?

Košeriniam maistui gaminti reikalinga net specialiai įrengta virtuvė

“Košerinis”. Šis paslaptingai skambantis žodis, galbūt daugeliui ir nieko nesako. Tačiau žydams šis žodis reiškia “grynas”, “tinkamas” naudoti. Visa, kas tinkama vartoti hebrajams, nusakyta toroje kašruto įstatymuose (iš “kašrut” šaknies ir kilo žodis “košerinis”).

Niekada toros įsakymų besilaikantiems žydams nebus košerinis joks patiekalas pagamintas iš kiaulės, triušio, erelio ar pelėdos mėsos, šamo, eršketo ir bet kokių kiautuotųjų vėžiagyvių, vabzdžių ar šliužų bei roplių.

Košeriniam patiekalui turi būti parenkami košeriniai produktai. Pavyzdžiui, žydų stalui tinkama mėsa imama tik iš “tinkamai” paskersto gyvulio. Svarbu, kad ką tik paskerstam gyvūnui būtų nutekintas kraujas, tik tuomet iš padaro “išeina siela”.

Košerinam maistui tinkamas tik košerinių gyvulių pienas, o košerine žuvimi laikomi tik tunas, lašiša ir silkė. Vaisiai, pagal kašruto taisykles, gali būti košeriniais tik nuo tris derlius davusių košerinių medžių ar krūmų.

Košerinio maisto gaminimas – labai nelengvas procesas. Kad pagamintų tikrą košerinį patiekalą, žydė namų šeimininkė turi specialiai tam įsirengti net ir visą virtuvę: turėti atskiras orkaites, plautuves bei kitus rakandus gaminti mėsai ir atskirai pieno produktams (šiedu produktai negali būti maišomi). Pagal kašruto taisykles, mėsa negali būti gaminama orkaitėje, kur prieš tai kepė pyragas, ar daržovės, mat aukštoje temperatūroje kiekvienas produktas išskiria savo kvapus, garus, kurie susimaišę gali sugadinti visą patiekalą, t.y. paversti jį nebe košeriniu. Kitaip tariant, šeimininkė turi saugoti, kad košerinis maistas nesusiliestų (net ir kvapu) su nekošeriniu. Šiandien tokių griežtų taisyklių laikosi žydai ortodoksai.

Iš kur kilo šios taisyklės? Teigiama, kad prieš maždaug prieš 2000 metų buvo nustatytas draudimas valgyti ne judėjų keptą duoną ir gerti ne judėjų darytą vyną tam, kad žydai taptų išskirtine tauta ir išvengtų asimiliacijos. Tokiu būdu toros išminčiai, siekė užkirsti kelią, kad prie puotų stalo su kitataučiais judėjams nekiltų pagunda susigiminiuoti, o savo merginas išleisti ne už judėjų. Kašruto įstatymai draudžia judėjui valgyti ne judėjo namuose.

Šis bei tas apie košerinį vyną

Košerinis vynas gaminamas tik iš specialiai tam išaugintų vynuogių – ne jaunesnių nei ketvirtą derlių vedančių vynmedžių. Vyno gamybos procese negali būti naudojama želatina, kazeinas ir buliaus kraujas. Fermentacijai naudojami tik košeriniai enzimai. Beje, jei prie košerinio vyno prisiliečia ne žydas – įpila į taurę ar tik paima atidarytą butelį – vynas tampa nebekošerinis.