gallery

Kaip užauginti gerus vaikus? Harvardo psichologai rado atsakymą

Kas svarbiau: užauginti protingus ar gerus vaikus? Harvardo psichologai atlikę tyrimą, nustatė, jog 80 proc. tėvų labiausiai paiso ir domisi savo vaikų pasiekimais bei mokslo rezultatais, nei jų elgesiu su kitais žmonėmis ir bendraamžiais.

Kaip auklėti vaikus, kad užaugę jie būtų ne tik protingi, bet ir kilnūs žmonės? Harvardo psichologai priėjo išvados, kad vaikų moraliniam ugdymui svarbūs 5 dalykai, kuriuos privalo žinoti tėvai.

1. Dėmesys ir laikas praleistas su vaiku

Psichologai pripažįsta, jog dėmesys ir laikas praleistas bendraujant su vaiku – tai auklėjimo pagrindas. Specialistai pataria kalbantis su vaikais neapsiriboti standartiniais klausimais „kaip sekėsi darželyje/ mokykloje?“ . Bendraudami su savo vaiku galite išgirsti ir sužinoti įvairių svarbių dalykų, geriau pažinti, kaip vaikas vertina jį supantį pasaulį, kas jam patinka ir ko jis bijo, kaip jam sekasi bendrauti su bendraamžiais ir pan. Atidžiai išklausydami savo atžalas tėvai tuo pačiu parodo ne tik dėmesį, bet ir padeda įtvirtinti vaiko bendravimo įgūdžius, o taip pat sustiprina abipusį pasitikėjimą.

2. Padėkite vaikams spręsti problemas

Vaikai susidūrę su naujais iššūkiais ar problemomis dažnai nežino, kaip su jomis susidoroti. Tėvų pagalba sprendžiant problemas yra labai reikalinga. Pavyzdžiui, jei vaikas nepatenkintas būreliu, kurį jis lanko, padėkite jam išsiaiškinti, kodėl? Gali būti, kad problemos priežastis yra visai ne užsiėmimas, o santykiai su kitais būrelį lankančiais vaikais. Tuomet, kai padėsite vaikui rasti jo problemos priežastį, kartu rasite ir jos sprendimo būdą.

3. Mokykite vaikus dėkoti

Mokslininkai atlikę tyrimus nustatė, kad žmonės, kurie moka išreikšti dėkingumą kitiems, dažniau būna kilnesni, geresni ir atlaidesni, o taip pat dažniau būna laimingesni bei sveikesni. Specialistai ragina tėvus skatinti vaikus dažniau sakyti „ačiū“, mokyti juos kantriai padėti savo mažesniems broliams, sesėms ar draugams. Be abejo, svarbu, kad tėvai nepamirštų savo vaikų pagirti už gražius ir kilnius poelgius.

4. Padėkite vaikui suvokti jo emocijas

Psichologų teigimu, pyktis, pavydas, gėdos jausmas dažniausiai nustelbia pozityvius jausmus. Tokias būsenas suvaldyti pavyksta ne kiekvienam suaugusiajam, o ką jau kalbėti apie vaikus. Todėl tėvai turėtų stengtis vaikams padėti suprasti ir įvardinti emocijas, kurias jie jaučia kilus konfliktinei situacijai. Vaikams taip pat būtina paaiškinti ir nustatyti tam tikras elgesio taisykles. Vaikas turi suprasti, kad, pavyzdžiui, daiktų, žaislų mėtymas ar kitų vaikų skriaudimas problemos neišsprendžia ir taip elgtis negalima.

5. Padėkite vaikui pažinti platesnį pasaulį

Vaikai ir pasaulisVisi vaikai nuo mažens augdami šeimoje, prisiriša prie jos narių: tėvų, brolių ir sesių, senelių. Rūpinimasis šiame rate esančiais žmonėmis vaikams atrodo natūralus. Tačiau vaikams taip pat būtina paaškinti, jog pasaulis, kuriuo privalome rūpintis neapsiriboja vien tik namais ir šeimos nariais. Skatinkite vaikus būti geranoriškais ir mandagiais su kitais, padėkite jiems suprasti, kaip mūsų poelgiai gali paveikti kitus žmones. Leiskite vaikui išgyventi ir įsivaizduoti situacijas, kaip jis jaustųsi atsidūręs kito žmogaus, pavyzdžiui, skriaudžiamo ar nuolat patyčių sulaukiančio klasioko, vietoje.