gallery

Australietiška mokykla Lietuvoje – be klasių sienų, skambučio ir nuobodulio

Didžiulės sienomis neatskirtos klasės su laisvalaikiui ir savarankiškai veiklai pritaikytomis erdvėmis, lietuvių ir anglų kalbomis vykstančios pamokos, ne iš vadovėlių kursą dėstantys mokytojai ir didžiulis dėmesys moksleivių savijautai – tokia bus rugsėjo 1-ąją atsidaranti pirmoji šalyje dvikalbė Australijos-Lietuvos mokykla „Guliverio akademija“.

Vilniuje, Laivės pr. daugiau nei 1100 kv.m. ploto pastate įsikūrusi mokykla šiemet priims iki 100 1-4 klasių moksleivių, o ateityje planuoja formuoti ir vyresnes klases.Giliverio akademija mokykla Vilniuje

„Susidomėjimas Australijos mokymo kultūra yra didelis, sulaukiame ne tik pradinių klasių moksleivių, bet ir vyresnių vaikų tėvų skambučių, tad jau dabar, ruošdamiesi ateičiai, pakeitėme mokyklos statusą iš pradinės į pagrindinę“, – sako mokyklos viena iš steigėjų, psichologė Rūta Valatkevičiūtė-Gustainienė.
Naujoje privačioje mokykloje vaikai bus mokomi pagal Lietuvos švietimo sistemos programų reikalavimus, tačiau visiškai kitokioje mokymo aplinkoje.

„Australietiška švietimo sistemos pagrindas yra nuolatinis tobulėjimas ir pokyčiai. Mokytojai skatinami išbandyti įvairias mokymo sistemas, kurias kaskart įvertiname ir sprendžiame, kaip galėtume jas dar patobulinti. Tuo tarpu lietuviška mokymo kultūra yra labiau orientuota į tam tikrų reikalavimų automatinį įgyvendinimą. Tai slopina ir mokytojų, ir mokinių kūrybiškumą. Džiaugiuosi, kad Vilniuje mums pavyko atrinkti labai energingą, mokyti kitaip pasiruošusių mokytojų kolektyvą“, – sako vienas „Guliverio akademijos“ kūrėjų ir mokyklos direktorius, žinomas Australijos edukologas Stephenas Lee.

Todėl Australijos-Lietuvos mokykloje mokytojai kursą dėstys ne pagal vadovėlius, o individualiai paruošdami kiekvieno pamokų ciklo programas. Mokykloje nebus įprasto pamokų pradžią ir pabaigą skelbiančio skambučio, o greta dirbančių klasių neskirs sienos.

S.Lee ir Gustainienė„Mokytojai, atsižvelgdami į vaikų savijautą, įsisavintas žinias patys nuspręs, kada baigiasi pamoka – tai sumažina stresą vaikams. Sienų tarp pirmos ir antros bei trečios ir ketvirtos klasių taip pat atsisakėme sąmoningai – vaikų pasiekimai skirtinguose dalykuose būna skirtingi, tad, mokytojui leidus, jie galės jiems įdomias pamokas, pavyzdžiui, išklausyti su vyresniais mokiniais“, – pasakoja R.Valatkevičiūtė-Gustainienė.

Vaikų savijauta mokykloje „Guliverio akademijoje“ yra vienas svarbiausių akcentų.
„Visas pasaulis susiduria su tuo, kad 5-8 klasių moksleiviai, ypač berniukai, nebenori eiti į mokyklą. Tai esminė problema, nes kenčia mokymosi kokybė, vaikai jaučiasi blogai. Nenoro eiti į mokyklą priežasčių yra ne viena – dalis vaikų pradinėse klasėse tiesiog nepamilsta mokyklos, nes jiems nejauku, baisu ar nuobodu. Kitiems stresą kelia griežta tvarka. Dalis susiduria su patyčiomis. Todėl „Guliverio akademijoje“ itin didelį dėmesį skiriame tam, kaip mokykloje jaučiasi vaikai“, – pasakoja S.Lee. Patyręs, ne vienai mokyklai Australijoje vadovavęs, edukologas ne tik bus „Guliverio akademijos“ direktoriumi, bet ir pats ves pamokas moksleiviams.

Australijos-Lietuvos mokykloje nuo pirmųjų klasių bus diegiama pozityviosios psichologijos programa, padedanti mokiniams atrasti ir puoselėti teigiamas jų charakterio savybes.

„Pozityvioji psichologija moko bendradarbiauti, veikti kartu, mažina konkurenciją ir skatina suvokti ir priimti skirtumus. Norime, kad vaikai nebijotų pasakyti savo nuomonę, išmoktų pamatyti neteisybę ir jai pasipriešinti“, – sako psichologė ir „Guliverio akademijos“ steigėja R.Valatkevičiūtė-Gustainienė.

S. LeeJai pritaria ir S.Lee. Pasak Australijos edukologo, vienas esminių skirtumų tarp lietuviško ir australietiškos švietimo kultūrų yra savijauta mokykloje. „Lietuvoje matau mažiau vaikų pagarbos mokytojams, tačiau daugiau baimės. Tuo tarpu Australijoje mokiniai skatinami nebijoti išsakyti savo nuomonės, tačiau tai niekaip nesumenkina jų pagarbos mokytojams. Todėl visiems būsimiems mūsų mokyklos vaikams, su kuriais susitinku šią vasarą, sakau – bet kada ateikite į mano kabinetą, jei jums mokykloje pasidarys nuobodu. Pasakykite savo nuomonę ir visi kartu surasime, kaip tą nuobodulį išvaryti“, – pasakoja S.Lee.

Pamokos „Guliverio akademijoje“, skirtingai nuo daugelio kitų privačių mokyklų, vyks lietuvių ir anglų kalbomis.
„Esame dvikalbė mokykla ir norime, kad vaikai ne tik nuo pirmosios klasės mokytųsi užsienio kalbos, bet ir mokėtų ją pritaikyti konkrečiose situacijose. Todėl išmokę pamoką lietuviškai vėliau ją pasikartosime angliškai“, – pasakoja S.Lee.

Pradinėje mokykloje nebus ir namų darbų. Pasak Australijos edukologo, tyrimai rodo, kad namų darbai pradinėse klasėse kelia vaikams daugiau streso nei duoda naudos. Tad pamokas vaikai išmoks mokykloje, o laisvą laiką namuose bus skatinami praleisti skaitydami su tėvais.
„Tėvų įtaka vaikams yra ir turi būti didžiulė. Ugdymas yra trišalis veiksmas, kuriame dalyvauja vaikai, mokykla ir tėvai. Todėl nuo pirmųjų dienų mokykloje kursime bendruomenę, o tėvus skatinsime aktyviai įsijungti į jos gyvenimą“, – apie pirmąją Australijos-Lietuvos mokyklą „Guliverio akademiją“ pasakoja jos direktorius S.Lee.